Počet záznamů: 1  

The role of topolins in micropropagation and somaclonal variation of banana cultivars ´Williams´ and ´Grand Naine´ (Musa spp. AAA)

 1. 1. 0322282 - UEB-Q 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bairu, M. W. - Stirk, W.A. - Doležal, Karel - van Staden, J.
  The role of topolins in micropropagation and somaclonal variation of banana cultivars ´Williams´ and ´Grand Naine´ (Musa spp. AAA).
  [Role topolinů v mikropropagaci a somaklonální variabilitě kultivarů banánovníku ´Williams´ a ´Grand Naine´ (Musa spp. AAA).]
  Plant Cell, Tissue and Organ Culture. Roč. 95, č. 3 (2008), s. 373-379 ISSN 0167-6857
  Grant CEP: GA ČR GA522/06/0108
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Abnormality index * Banana * Micropropagation
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.017, rok: 2008

  The effect of the cytokinins mT (meta-topolin), mTR (meta-topolin riboside), MemT (meta-methoxy topolin) and MemTR (meta-methoxy topolin riboside) on micropropagation of banana cultivars ‘Williams’ and ‘Grand Naine’ was studied and compared to BA (6-benzylaminopurine). In vitro cultures, at the third sub-culture level, were purchased from African Biotechnologies (Pty) Ltd., South Africa. These were then sub-cultured on MS media containing 7.5, 15 and 30 μM of all the cytokinins tested. Results recorded after 6 weeks of growth demonstrated that there were statistically significant differences between the parameters analyzed for the treatments. Superior multiplication rates were recorded for mT and mTR treatments. This result was consistent when compared to BA at 22.2 μM (previously published standard concentration). Contrary to previous findings with other species, these cytokinins inhibited rooting. The effect on somaclonal variation was not significantly different when BA, mT and mTR were tested at the seventh multiplication cycle for ‘Williams’ banana. These results support the possible use of topolins as an alternative to BA for Cavendish banana tissue culture. The role of these cytokinins on somaclonal variation however, requires a more stringent investigation as the results obtained in this investigation could have been influenced by carry-over effects from the initial cultures.

  Role cytokininů mT (meta-topolin), mTR (meta-topolin ribosid), MemT (meta-methoxy topolin) a MemTR (meta-methoxy topolin ribosid) při mikropropagaci kultivarů banánovníku ´Williams´ a ´Grand Naine´ byl studován a srovnáván s BA (6-benzylaminopurin). In vitro kultury, ve stadiu třetí subkultury, byly zakoupeny od African Biotechnologie (Pty) Ltd., Jižní Afrika. Tyto byly subkultivovány na MS mediu obsahujícím 7.5, 15 nebo 30 μM všech testovaných cytokininů. Výsledky zaznamenané po 6 týdnech růstu ukázaly statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými variantami media v analyzovaných parametrech. Vyšší úroveň množení byla dosažena pro varianty s mT a mTR. Tyto výsledky byly v souladu s porovnáním s 22 μM BA (dříve publikovaná standardní koncentrace). V rozporu s předchozími výsledky dosaženými pro jiné druhy rostliny tyto cytokininy inhibovaly zakořeňování. Efekt na somaklonální variabilitu nebyl signifikantně rozdílný když byly testovány BA, mT a mTR při sedmém multiplikačním cyklu na kultivaru ´Williams´. Tyto výsledky podporují možné využití topolinů jako alternativy k BA pro tkáňové kultury banánovníku typu Cavendish. Avšak objasnění role těchto cytokininů v indukci somaklonální variability vyžaduje další výzkum, neboť výsledky dosažené v této studii mohou být ovlivněny efektem přenosu z původní kultury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170593