Počet záznamů: 1  

The influence of fluorides on mouse sperm capacitation

 1. 1. 0321299 - BTO-N 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáková-Hortová, K. - Šandera, M. - Jursová, M. - Vašínová, J. - Pěknicová, Jana
  The influence of fluorides on mouse sperm capacitation.
  [Vliv fluoridů na kapacitací spermií myší.]
  Animal Reproduction Science. Roč. 108, 1-2 (2008), s. 157-170. ISSN 0378-4320
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: Mouse spermatozoa * Capacitation * Fluorides
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 1.890, rok: 2008

  The enhancing overload caused by fluorides in mice had an impact on spermatogenesis and sperm quality and function, hence it represents a potential factor contributing to a growing infertility in the human population

  Expozice myší fluoridům prokázala jejich negativní vliv na míru spermatogeneze a kvalitu i funkci spermií, a tudíž reprezentuje faktor, který se může podílet na nárůstu neplodnosti u lidí
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169892