Počet záznamů: 1  

Sequence analysis of ribosomal and mitochondrial genes of the giant liver fluke Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae): intraspecific variation and differentiation from Fasciola hepatica

 1. 1.
  0321089 - BC-A 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kráľová-Hromadová, I. - Špakulová, M. - Horáčková, Eva - Turčeková, Ĺ. - Novobilský, A. - Beck, R. - Koudela, Břetislav - Marinculić, A. - Rajský, D. - Pybus, M.
  Sequence analysis of ribosomal and mitochondrial genes of the giant liver fluke Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae): intraspecific variation and differentiation from Fasciola hepatica.
  [Sekvenční analýza ribozomálních a mitochondriálních genů motolice velké Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae): vnitrodruhová variabilita a odlišení od Fasciola hepatica.]
  Journal of Parasitology. Roč. 94, č. 1 (2008), s. 58-67. ISSN 0022-3395
  Grant CEP: GA ČR GD524/03/H133; GA AV ČR IAA6022404
  Grant ostatní:Slovak Research and Development Agency(SK) APVV-51-062205
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Fascioloides magna * Fasciola hepatica * ribosomal genes * mitochondrial genes
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.165, rok: 2008

  Complete sequences of ribosomal and mitochondrial genes of the giant liver fluke Fascioloides magna are presented and were compared with previously published sequences of the liver fluke Fasciola hepatica. Fixed interspecific genetic differences were determined that allow molecular differentiation of F. magna and F. hepatica using either the PCR-RFLP method or PCR amplification of species-specific DNA regions. Additionally, intraspecific sequence polymorphism of the complete cox1 and nad1 mitochondrial genes in geographically distinct F. magna populations was determined.

  V práci jsou srovnány sekvence ribozomálních a mitochondriálních genů motolice velké Fascioloides magna a jsou srovnány se sekvencemi stejných genů motolice jaterní Fasciola hepatica. Byly určeny mezidruhové specifické rozdíly, které umožňují molekulární odlišení těchto motolic pomocí PCR-RFLP nebo amplifikací specifických úseků DNA. Také byl zjištěn vnitrodruhový polymorfismus mitochondriálních genů cox1 a nad1u F. magna pocházejících z různých geografických oblastí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169765