Počet záznamů: 1  

Application of silicon nanowires and indium tin oxide surfaces in desorption electrospray ionization

 1. 1.
  0320923 - MBU-M 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pól, Jaroslav - Novák, Petr - Volný, Michael - Kruppa, G. H. - Kostiainen, R. - Lemr, Karel - Havlíček, Vladimír
  Application of silicon nanowires and indium tin oxide surfaces in desorption electrospray ionization.
  [Použití křemíkových nanovláken a oxidů In-Sn v desorpčním elektrospreji.]
  European Journal of Mass Spectrometry. Roč. 14, č. 6 (2008), s. 391-399. ISSN 1469-0667
  Grant CEP: GA MŠk LC07017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: mass spectrometry * desorption electrospray ionization * nanowires
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.167, rok: 2008

  Two nanostructured surfaces are introduced as advantageous substrates for Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry (DESI-MS). Nano-Assisted Laser Desorption/Ionization (NALDITM) plates coated with silicon nanowires (SiNWs) and Indium Tin Oxide (ITO) layers on glass are both conductive nonpolar surfaces that were originally designed as superior substrates for matrix-free Laser Desorption Ionization (LDI). In this study NALDI/SiNWs and ITO were tested as potentially useful DESI substrates for selected model analytes (cyclosporine, beauverolide, surfactin and nystatin). Both nanostructured surfaces produced more intense and longer-lasting signals than other tested surfaces (polytetrafluoroethylen (PTFE), glass, polymethylmethacrylate (PMMA) and chromatography paper)

  Nově byly použity dva komerční materiály (křemíková nanovlákna a oxidy In-Sn) jako nové povrchy pro desorpční elektrosprej. Bylo ukázáno, že oba vodivé a nepolární povrchy, původně vyvinuté pro zcela odlišné účely (desorpce laserem za přítomnosti matrice a hmotnostní mikroskopie) lze nyní s výhodou využít i pro ionizace za atmosférických (ambient) podmínek. Bylo prokázáno, že při použití nabitých kapiček, coby primárního ionizačního agens při DESI, je získán kvalitní dlouhotrvající signál měřených desorbovaných analytů (cyklosporin, beauverolid, surfaktin a nystatin). Signál desorpbovaných látek je detegován déle než při použití standardních materiálů (teflon, plexisklo, chromatografický papír). Přestože práce je dokumentována pouze na některých významných léčivech (antifungální a imunomodulační látky), použitá technika může mít dopad i pro lékařskou diagnostiku obecně
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005064