Počet záznamů: 1  

Analysis of the conical piezoelectric acoustic emission transducer

 1. 1. 0320659 - UT-L 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Červená, Olga - Hora, Petr
  Analysis of the conical piezoelectric acoustic emission transducer.
  [Analýza vlastností kónického piezoelektrického snímače akustické emise.]
  Applied and Computational Mechanics. Roč. 2, č. 1 (2008), s. 13-24. ISSN 1802-680X
  Grant CEP: GA ČR GA101/06/1689
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: acoustic emission * conical transducer * FEM
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Analyses of the properties of conical piezoelectric acoustic emission transducer are presented here. The conical piezoelectric transducer is used to scanning normal displacement on a surface of testing constructions in NDT methods, such as acoustic emission. The simplified one-dimensional analysis based on the equivalent circuit of conical waveguide is recapitulated. FEM analysis on this transducer is presented. Both the frequency response characteristic of the transducer and his time response on pulse excitation are results of this analysis. All of computations are done for various cone angles of piezoceramic (PZT-H5) element and various sizes of the cylindrical backing of the sensor.

  Příspěvek se zabývá analýzou vlastností kónického piezoelektrického snímače, který se používá k snímání normálových výchylek na povrchu testovaných konstrukcí v NDT metodách, např. akustické emisi. Je zde zrekapitulována zjednodušená jednorozměrná analýza založená na ekvivalentním elektrickém náhradním schématu kónického zvukovodu. Dále je provedena MKP analýza tohoto snímače. Výsledkem této analýzy je jak frekvenční charakteristika snímače, tak jeho časová odezva na impulzní buzení. Veškeré výpočty jsou provedeny pro různé úhly rozevření kónického piezokeramického (PZT-5H) elementu a různé velikosti cylindrické zakončovací části snímače.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169467