Počet záznamů: 1  

Influence of composition, many-body effects, spin-orbit coupling, and disorder on magnetism of Co-Pt solid-state systems

 1. 1. 0320229 - FZU-D 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šipr, Ondřej - Minár, J. - Mankovsky, S. - Ebert, H.
  Influence of composition, many-body effects, spin-orbit coupling, and disorder on magnetism of Co-Pt solid-state systems.
  [Vliv složení mnohačásticových efektů, spin-orbitální vazby a neuspořádání na magnetismus Co-Pt systému.]
  Physical Review. B. Roč. 78, č. 14 (2008), 144403/1-144403/2 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0106
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: CoPt * magnetism * spin-orbit coupling * dynamical mean field theory
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.322, rok: 2008

  Systematic trends of the spin and orbital magnetic moments in Co-Pt systems are explored via ab-initio calculations and intuitively understood in terms of hybridization and site-dependent spin-orbit coupling.

  Systematické trendy spinových a orbitálních magnetických momentů v Co-Pt systémech jsou studovány pomocí ab-initio výpočtů a intuitivně vysvětlovány v rámci hybridizace a lokálně-závislé spin-orbitální vazby.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169166