Počet záznamů: 1  

Response of cytokinin pool and cytokinin oxidase/dehydrogenase activity to abscisic acid exhibits organ specificity in peas

 1. 1.
  0320003 - UEB-Q 2009 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaseva, I. - Todorova, D. - Malbeck, Jiří - Trávníčková, Alena - Macháčková, Ivana
  Response of cytokinin pool and cytokinin oxidase/dehydrogenase activity to abscisic acid exhibits organ specificity in peas.
  [Vliv kyseliny abscisové na hladiny cytokininů a aktivitu cytokinin oxidázy/dehydrogenázy vykazuje v rostlinách hrachu orgánovou specifitu.]
  Acta Physiologiae Plantarum. Roč. 30, č. 2 (2008), s. 151-155. ISSN 0137-5881
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Abscisic acid * Cytokinins * Cytokinin
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.807, rok: 2008

  Changes in cytokinin pool and cytokinin oxidase/dehydrogenase activity (CKX EC: 1.5.99.12) in response to increasing abscisic acid (ABA) concentrations (0.5-10 mu M) were assessed in the last fully expanded leaves and secondary roots of two pea (Pisum sativum) varieties with different vegetation periods. Certain organ diversity in CKX response to exogenous ABA was observed. Treatment provoked altered cytokinin pool in the aboveground parts of both studied cultivars. Specific CKX activity was influenced significantly basically in roots of the treated plants. Results suggest that ABA-mediated cytokinin pool changes are leaf-specific and involve certain root signals in which CKX activity presents an important link. This enzymatic activity most probably regulates vascular transport of active cytokinins from roots to shoots.

  Vliv kyseliny abscisové n(ABA, 0.5-10 μM) na hladiny cytokininů a aktivitu cytokinin oxidázy/dehydrogenázy (CKX EC: 1.5.99.12) byl sledován v nejmladších, plně expandovaných listech a sekundárních kořenech dvou kultivarů hrachu (Pisum sativum) lišících se vegetační periodou. Odezva CKX na zvýšenou hladinu ABA vykazovala orgánovou specifitu. Inkubace s ABA měla dopad na hladiny cytokininů v nadzemních částech obou kultivarů. Specifická aktivita CKX byla signifikantně ovlivněna především v kořenech. Výsledky naznačují, že vliv ABA na hladiny cytokininů se projevuje v listech. Působení ABA zahrnuje ovlivnění signálů z kořenů, na jejichž modulaci se podílí CKX. Tento enzym pravděpodobně ovlivňuje transport aktivních cytokininů cévními svazky z kořenů do nadzemních částí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168998