Počet záznamů: 1  

Wnt5a regulates ventral midbrain morphogenesis and the development of A9-A10 dopaminergic cells in vivo

 1. 1.
  0319862 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Andersson, E.R. - Prakash, N. - Čajánek, L. - Minina, E. - Bryja, Vítězslav - Bryjová, Lenka - Yamaguchi, T.P. - Hall, A.C. - Wurst, W. - Arenas, E.
  Wnt5a regulates ventral midbrain morphogenesis and the development of A9-A10 dopaminergic cells in vivo.
  [Wnt5a reguluje morfogenezi středního mozku a vývoj dopaminergních neuronů A9-A10 in vivo.]
  PLoS ONE. Roč. 3, č. 10 (2008), s. 1-14. E-ISSN 1932-6203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: Wnt5a deficient mouse * ventral midbrain * planar cell polarity
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  Wnt5a is a morphogen that activates the Wnt/planar cell polarity (PCP) pathway and serves multiple functions during development. We hereby report a Wnt5a regulation of Wnt/PCP signaling in the DA lineage and provide evidence for multiple functions of Wnt5a in the VM in vivo, including the regulation of VM morphogenesis, DA progenitor cell division, and differentiation of NR4A2+ DA precursors.

  Wnt5a je morfogen, který aktivuje dráhu Wnt/PCP a plní mnohé funkce v časném vývoji. V předkládané práci popisuje to, jak Wnt5a reguluje Wnt/PCP dráhu v dopaminergní linii a jak zásadním způsobem reguluje vývoj ventrálního středního mozku (VM) in vivo. wnt5a v tomto kontextu reguluje morfogenezi VM, dělení progenitorů dopaminergních neuronů a diferenciaci NR4A2-pozitivních prekurzorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168906