Počet záznamů: 1  

Granodiorite aggregates from East Bohemia for high-performance and high-strength concretes

 1. 1. 0319857 - UGN-S 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Martinec, Petr - Ščučka, Jiří - Vavro, M. - Šafrata, J.
  Granodiorite aggregates from East Bohemia for high-performance and high-strength concretes.
  [Granodioritové kamenivo z východních Čech pro vysokohodnotné a vysokopevnostní betony.]
  Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology. Roč. 41, č. 4 (2008), s. 451-458. ISSN 1470-9236
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: granodiorite * aggregate * image analysis
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví
  Impakt faktor: 0.919, rok: 2008
  http://qjegh.lyellcollection.org/cgi/content/full/41/4/451

  The paper describes the petrological characteristics of biotite granodiorites from the Litice nad Orlici Quarry in East Bohemia (Czech Republic). Physical, chemical and mechanical parameters of extracted rocks and crushed aggregates are presented, together with the results of a study of rock fabric influence on the shape parameters of aggregate grains as a principal component of high-performance and high-strength concretes.

  Článek přináší petrologickou charakteristiku kameniva z biotitického granodioritu z lomu Litice nad Orlicí ve východních Čechách. Jsou zde prezentovány fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti těžených hornin a drceného kameniva. Dále jsou uvedeny výsledky studia vlivu horninové stavby na tvarové parametry zrn kameniva, jako hlavní komponenty vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168901