Počet záznamů: 1  

Arachidonic Acid Derivatives in the Exhaled Breath Condensate in Pneumoconioses and their Correlation with Individual Factors

 1. 1.
  0319397 - ÚFCH JH 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Pelclová, D. - Fenclová, Z. - Kačer, J. - Navrátil, Tomáš - Kuzma, Marek - Lebedová, J. - Klusáčková, P.
  Arachidonic Acid Derivatives in the Exhaled Breath Condensate in Pneumoconioses and their Correlation with Individual Factors.
  [Deriváty kyseliny arachidonové v kondenzátu vydechovaného vzduchu u Pneumokonióz a korelace s jednotlivými faktory.]
  Chemické listy. Roč. 101, s (2007), s144-s146. E-ISSN 1213-7103.
  [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007]
  Grant CEP: GA MZd NR9338
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: silica * asbestos * leukotrienes
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  This study confirms that exhaled breath condensate analysis of leukotriens (LTs) is useful in fibrogenic dust exposed subjects, especially LTD4 and LTE4. LT D4 was higher both in the subjects with asbestos exposure and in the silicotics and might point to the activity of the fibrogenic process; on the other hand LT E4 correlated with the level of exposure - asbestos fiber-years and category of silica exposure. On the other hand, LT C4 correlated with chronic obstructive pulmonary disease. No correlation with daily alcohol consumption, cigarettes/day or systemic diseases was found for LTD4 and LTE4, which supports the theory that analysis of exhaled breath condensate reflects solely processes ongoing in the lungs.

  Tato studie potvrzuje, že analýza leukotrienů (LT) v kondenzátu vydechovaného vzduchu je užitečná u subjektů exponovaných fibrogennímu prachu, především LTD4 a LT E4. LT D4 byly vyšší u subjektů s vyšší expozicí azbestu a silikotiků a mohou ukazovat na aktivitu fibrogenních procesů; LT E4 koreloval s hladinou expozice, "asbestoroky" a kategorií expozice křemíku. LT C4 koreloval s chronickým obstrukčním pulmonarním onemocněním. Žádná korelace nebyla pozorována mezi konzumací alkoholu, cigaretami/den nebo systemickým onemocněním a LTD4 a LTE4, což podporuje teorii, že analýza vydechovaného kondenzátu vzduchu odráží výhradně pochody odehrávající se v plicích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168548