Počet záznamů: 1  

Host specificity and genealogy of Polyplax serrata on Apodemus species: a case of parasite duplication or colonisation?

 1. 1. 0319179 - BC-A 2009 RIV AU eng J - Článek v odborném periodiku
  Štefka, Jan - Hypša, Václav
  Host specificity and genealogy of Polyplax serrata on Apodemus species: a case of parasite duplication or colonisation?
  [Hostitelská specifita a genealogie vši Polyplax serrata na myšicích rodu Apodemus: duplikace parazita nebo kolonizace nového hostitele?]
  International Journal for Parasitology. Roč. 38, č. 6 (2008), s. 731-741. ISSN 0020-7519
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: parasite duplication * host specificity * genealogy * speciation * Polyplax * Apodemus
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 3.752, rok: 2008

  Genealogy, population structure and population dynamics of the sucking louse Polyplax serrata were analyzed across four host species of the genus Apodemus. An analysis of 126 sequences of COI gene using phylogenetic approaches and haplotype networking revealed a clear structure of European samples, forming three distinct clades with different host specificities. Although a clear connection could be detected between the host and parasite genealogies, it was not expressed in any uniform "cospeciation" form. For example, a dramatic shift in the degree of host specificity was demonstrated for two louse lineages living in sympatry and sharing one of their host species. While one of the louse lineages frequently parasitizes two different host taxa (A. sylvaticus and A. flavicollis), the other lineage was strictly specific to A. flavicollis only. The estimate of divergence time between the two lineages indicates that they may have arisen due to parasite duplication on the A. flavicollis host.

  Genealogie, populační struktura a dynamika vši Polyplax serrata byla studována u populací ze čtyř hostitelských druhů r. Apodemus. Analýza 126 sekvencí mitochondriálního genu pro COI, rekonstrukcí fylogeneze a haplotypových sítí, odhalila jasnou strukturu v rámci Evropy, kde byly nalezeny tři sympatrické linie vší. I přes zřetelnou vazbu mezi hostitelskými druhy a parazity nebyl nalezen jednoduchý kospeciační signál. Například značný posun v šířce hostitelské specifity byl nalezen u dvou liníí sdílejících jednoho z hostitelů. Zatímco jedna linie bežně parazituje dva hostitele (A. sylvaticus and A. flavicollis), druhá linie je úzce specifická jen pro A. flavicollis only. Odhad stáří divergence obou linií naznačuje, že jejich vznik je spjat s duplikací parazita na hostiteli A. flavicollis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168409