Počet záznamů: 1  

Cryptosporidia: Epicellular parasites embraced by the host cell membrane

 1. 1.
  0319176 - BC-A 2009 RIV AU eng J - Článek v odborném periodiku
  Valigurová, A. - Jirků, Miloslav - Koudela, Břetislav - Gelnar, M. - Modrý, David - Šlapeta, J.
  Cryptosporidia: Epicellular parasites embraced by the host cell membrane.
  [Kryptosporidie: epicelulární parazité v objetí membrány hostitelské buňky.]
  International Journal for Parasitology. Roč. 38, 8/9 (2008), s. 913-922. ISSN 0020-7519
  Grant CEP: GA ČR GD524/03/H133; GA ČR GA524/05/0992; GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Cryptosporidium * host cell invasion * epicellular * parasitophorous sac * ultrastructure
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 3.752, rok: 2008

  The ultrastructure of two gastric cryptosporidia, Cryptosporidium muris from experimentally infected rodents (Mastomys natalensis) and Cryptosporidium sp. 'toad' from naturally infected toads (Duttaphrynus melanostictus), was studied. Presented observations allowed us to map ultrastructural aspects of the cryptosporidian invasion process and the origin of a parasitophorous sac. Invading parasites attach to the host cell, followed by gradual envelopment, with the host's cell membrane folds, eventually forming the parasitophorous sac. Cryptosporidian developmental stages remain epicellular during the entire life cycle. The parasite development is illustrated in detail using high resolution field emission scanning electron microscopy. This provides a new insight into the ultrastructural detail of host-parasite interactions.

  Byla studována ultrastruktura dvou žaludečních kryptosporidií, Cryptosporidium muris z experimentálně infikovaných hlodavců (Mastomys natalensis) a Cryptosporidium sp. 'toad' z přirozeně infikovaných ropuch (Duttaphrynus melanostictus). Naše pozorování umožnila zmapovat ultrastrukturální aspekty invaze kryptosporidií a původ parazitoforního vaku. Invadující parazité se přichytí na hostitelskou buňku, načež jsou postupně obaleni výstupky membrány hostitelské buňky, z nichž se posléze vytvoří parazitoforní vak. Vývojová stádia kryptosporidií jsou epicelulární v průběhu celého životního cyklu. Vývoj parazitů je detailně ilustrován pomocí autoemisní skenovací elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením, což poskytuje nový pohled na ultrastrukturální detaily interakce hostitele a parazita.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168407