Počet záznamů: 1  

An effect of 16S rRNA intercistronic variability on coevolutionary analysis in symbiotic bacteria: Molecular phylogeny of Arsenophonus triatominarum

 1. 1.
  0319110 - BC 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šorfová, Pavlína - Škeříková, Andrea - Hypša, Václav
  An effect of 16S rRNA intercistronic variability on coevolutionary analysis in symbiotic bacteria: Molecular phylogeny of Arsenophonus triatominarum.
  [Vliv intercistronické variability 16S RNA na koevoluční analýzu symbiotických bakterií: molekulární fylogeneze bakterie Arsenophonus triatominarum.]
  Systematic and Applied Microbiology. Roč. 31, č. 2 (2008), s. 88-100. ISSN 0723-2020
  Grant CEP: GA ČR GA206/04/0520; GA AV ČR IAA601410708
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: intragenomic heterogeneity * 16S rRNA * coevolution * insect symbionts * molecular phylogeny
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.582, rok: 2008

  In this study, we show that in Arsenophonus triatominarum the degree of heterogeneity can affect reconstruction of phylogenetic relationships and mask possible coevolution between the symbiont and its host. Phylogenetic arrangement of individual rRNA copies was used, together with a calculation of their divergence time, to demonstrate that the incongruent 16S rDNA trees and low nucleotide diversity in the secondary symbiont could be reconciled with the coevolutionary scenario.

  Studie ukazuje na příkladu symbiotické bakterie Arsenophonus triatominarum, že vnitrogenomová variabilita může ovlivňovat rekonstrukci fylogenetických vztahů a zakrýt případnou koevoluci mezi symbiontem a hostitelem. Fylogenetické uspořádání 16S RNA, společně s výpočtem divergenčních časů, ukazuje, že inkongruence mezi 16S RNA stromy a nízká genetická diverzita mohou být v souladu s koevoluční hypotézou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168362