Počet záznamů: 1  

The Phaeodactylum genome reveals the evolutionary history of diatom genomes

 1. 1. 0319081 - BC-A 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bowler, Ch. - Allen, A. E. - Badger, J. H. - Grimwood, J. - Jabbari, K. - Kuo, A. - Maheswari, U. - Martens, C. - Maumus, F. - Otillar, R. P. - Rayko, E. - Salamov, A. - Vandepoele, K. - Beszteri, B. - Gruber, A. - Heijde, M. - Katinka, M. - Mock, T. - Valentin, K. - Verret, F. - Berges, J. A. - Brownlee, C. - Cadoret, J.-P. - Chiovitti, A. - Choi, Ch. J. - Coesel, S. - De Martino, A. - Detter, J. Ch. - Durkin, C. - Falciatore, A. - Fournet, J. - Haruta, M. - Huysman, M. J. J. - Jenkins, B. D. - Jiroutová, Kateřina - Jorgensen, R. E. - Joubert, Y. - Kaplan, A. - Kröger, N. - Kroth, P. G. - La Roche, J. - Lindquist, E. - Lommer, M. - Martin–Jézéquel, V. - Lopez, P. J. - Lucas, S. - Mangogna, M. - McGinnis, K. - Medlin, L. K. - Montsant, A. - Oudot–Le Secq, M.-P. - Napoli, C. - Oborník, Miroslav - Schnitzler Parker, M. - Petit, J.-L. - Porcel, B. M. - Poulsen, N. - Robison, M. - Rychlewski, L. - Rynearson, T. A. - Schmutz, J. - Shapiro, H. - Siaut, M. - Stanley, M. - Sussman, M. R. - Taylor, A. R. - Vardi, A. - von Dassow, P. - Vyverman, W. - Willis, A. - Wyrwicz, L. S. - Rokhsar, D. S. - Weissenbach, J. - Armbrust, E. V. - Green, B. R. - Van de Peer, Y. - Grigoriev, I. V.
  The Phaeodactylum genome reveals the evolutionary history of diatom genomes.
  [Genom rozsivky Phaeodactylum odkrývá evoluční historii genomů rozsivek.]
  Nature. Roč. 456, 13-11-2008 (2008), s. 239-244. ISSN 0028-0836
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Phaeodactylum * genome * evolution * diatom
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 31.434, rok: 2008

  Diatoms are photosynthetic secondary endosymbionts found throughout marine and freshwater environments, and are believed to be responsible for around one-fifth of the primary productivity on Earth. The genome sequence of the marine centric diatom Thalassiosira pseudonana was recently reported, revealing a wealth of information about diatom biology. Here we report the complete genome sequence of the pennate diatom Phaeodactylum tricornutum and compare it with that of T. pseudonana to clarify evolutionary origins, functional significance and ubiquity of these features throughout diatoms.

  Rozsivky jsou fotosyntetické organismy se sekundárním plastidem, které můžeme najít v mořských i sladkovodních prostředích; je odhadováno, že jejich primární produkce dosahuje 25% celkové produkce na Zemi. Sekvence genomu centrické rozsivky Thalassiosira pseudonana byla nedávno publikována; zde referujeme o kompletní genomové sekvenci penátní rozsivky Phaeodactylum tricornutum a jeho srovnání s genomem T. pseudonana s cílem odhalit jejich evoluční původ.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168339