Počet záznamů: 1  

Deposition of Ba.sub.x./sub.Sr.sub.1-x./sub.TiO.sub.3./sub. thin films by double RF hollow cathode plasma jet system

 1. 1.
  0319065 - FZÚ 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hubička, Zdeněk - Virostko, Petr - Tichý, M. - Čada, Martin - Adámek, Petr - Olejníček, Jiří - Deyneka, Alexander - Churpita, Olexandr - Valvoda, V. - Jastrabík, Lubomír
  Deposition of BaxSr1-xTiO3 thin films by double RF hollow cathode plasma jet system.
  [Depozice tenkých vrstev BaxSr1-xTiO3 pomocí systému dvou vysokofrekvenčních plazmových trysek s efektem duté katody.]
  Contributions to Plasma Physics. Roč. 48, 5-7 (2008), s. 515-520. ISSN 0863-1042. E-ISSN 1521-3986
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KJB100100707; GA AV ČR 1QS100100563; GA ČR GA202/06/0776
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: BSTO * ferroelectric films * hollow cathode * Langmuir probe * optical emission spectroscopy * plasma jet
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.250, rok: 2008

  Low-pressure plasma jet system with two hollow cathodes was used for deposition of BaxSr1-xTiO3 (BSTO) ferroelectric thin films. In the experiment, the composition of BSTO films was controlled by magnitude of average RF power applied on particular plasma jet guns with STO and BTO nozzles. X-ray diffraction proved that BSTO thin films were polycrystalline with perovskite structure and measurement of dielectric properties showed ferroelectric hysteresis loop at room temperature.

  Nízkotlaký systém dvou plazmových trysek s efektem duté katody byl použit pro depozice feroelektrických tenkých vrstev BaxSr1-xTiO3 (BSTO). Složení BSTO vrstev bylo řízeno velikostí středního vysokofrekvenčního výkonu přiváděného na jednotlivé trysky vyrobené z BTO a STO. Rentgenová difraktometrie potvrdila, že deponované vrstvy BSTO jsou polykrystalické s perovskitovskou strukturou, a měření jejich dielektrických vlastností odhalilo feroelektrickou smyčku při pokojové teplotě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168325

   
   
Počet záznamů: 1