Počet záznamů: 1  

Behavior of tungsten carbide in water stabilized plasma

 1. 1.
  0318971 - UFP-V 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Brožek, Vlastimil - Matějíček, Jiří - Neufuss, Karel
  Behavior of tungsten carbide in water stabilized plasma.
  [Chování karbidu wolframu ve vodou stabilizovaném plazmatu.]
  Powder Metallurgy Progress. Roč. 7, č. 4 (2007), s. 213-220. ISSN 1335-8987
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/05/0540
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: water stabilized plasma * tungsten carbide * tungsten hemicarbide * decarburization
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Tungsten carbide powder was processed by water stabilized plasma, generated by IPP´s WSP plasma torch, which can reach exit temperatures up to 28000 K. Oxidation of the molten carbide was prevented by a nitrogen protective atmosphere, during deposition onto substrates placed immediately above a liquid nitrogen level. Analysis of both deposits and solidified free-flight particles determined the W:W2C:WC ratios and their mechanical properties, especially in dependence on the feedstock particle size.

  Práškový karbid wolframu různého granulometrického složení byl zpracován v proudu vodou stabilizovaného plazmatu z generátoru WSP s výstupní teplotou 28000 K. Oxidaci roztaveného karbidu bylo zabráněno dusíkovou ochrannou atmosférou a umístěním substrátů nad hladinou kapalného dusíku. Analýzou deponovaných povlaků i zkondenzovaných volně letících částic byl stanoven poměr W:W2C:WC v produktech a byly měřeny jejich mechanické vlastnosti v závislosti na rozměru výchozích prášků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168251