Počet záznamů: 1  

Target site preference of subgroup C Rous sarcoma virus integration into the chicken DNA

 1. 1.
  0318320 - UMG-J 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Reinišová, Markéta - Pavlíček, Adam - Divina, Petr - Geryk, Josef - Plachý, Jiří - Hejnar, Jiří
  Target site preference of subgroup C Rous sarcoma virus integration into the chicken DNA.
  [Integrační preference viru Rousova sarkomu podskupiny C do kuřecí DNA.]
  Open Genomics Journal. Roč. 1, - (2008), s. 6-12. ISSN 1875-693X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/07/1030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: retroviral integration * integration preference * RSV
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  We sequenced unselected integration sites of subgroup C RSV from infected chicken cells and mapped them on the chicken draft genome assembly. RSV-C integrates non-randomly into genes, gene-rich regions, and GC-rich regions. RSV-C does not display any preference for neither transcription starts nor microchromosomes, which might be very important for the development of gene ransfer vectors and gene therapy strategies.

  Sekvenovali jsme klonovaná místa integrace RSV podskupiny C z infikovaných kuřecích buněk a mapovali je do kuřecí genomové sekvence. RSV-C se integruje nenáhodně se slabou preferencí pro geny, genově bohaté oblasti a GC-bohaté oblasti. Na druhou stranu nepreferuje počátky transkripce a mikrochromosomy. Tento nález podporuje snahy o vývoj vektoru pro transfer genu a genovou terapii na bázi ASLV.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167772