Počet záznamů: 1  

The role of cell-surface-bound phosphatases in species competition within natural phytoplankton assemblage: an .i. in situ./i. experiment

 1. 1.
  0317645 - BC 2009 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Štrojsová, A. - Nedoma, Jiří - Štrojsová, Martina - Cao, X. - Vrba, Jaroslav
  The role of cell-surface-bound phosphatases in species competition within natural phytoplankton assemblage: an in situ experiment.
  [Role fosfatáz vázaných na povrch buněk pro mezidruhovou kompetici v přirozeném společenstvu fytoplanktonu: in-situ experiment.]
  Journal of Limnology. Roč. 67, č. 2 (2008), s. 128-138. ISSN 1129-5767. E-ISSN 1723-8633
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA6017202; GA AV ČR(CZ) IAA600170602; GA MŠk(CZ) ME 617
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: competition * ectoenzyme * ELF97 phosphate
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.684, rok: 2008
  www.jlimnol.it/JL_67_2/JL67_2.htm

  We studied phytoplankton species competition in a freshwater reservoir during an in situ experiment. Total and cell-surface-bound phosphatase activities in the phytoplankton were investigated using the Fluorescently Labelled Enzyme Activity (FLEA) technique. We propose that the ability to hydrolyze organic polymers and particles with cell-surface-bound phosphatases is advantageous for longer persistence of given population in a phosphate-scarce environment; although phosphatase-positive species cannot dominate the reservoir phytoplankton solely because of specific phosphorus-scavenging strategy.

  Studovali jsme mezidruhovou kompetici ve fytoplanktonu v in-situ pokuse. Celková aktivita fosfatáz a aktivita fosfatáz vázaných na buňky byla měřena pomocí metody FLEA (Fluorescently labelled enzyme activity). Došli jsme k závěru že schopnost hydrolyzovat organické polymery pomocí fosfatáz je výhodná pro delší přežívání určité populace v prostředí chudém na fosforečnany, tato strategie získávání fosforu však ama o sobě nemůže zajistit dominanci druhu ve fytoplanktonu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167237

   
   
Počet záznamů: 1