Počet záznamů: 1  

Magnetic specific heat and magnetoresistance of URhSi

 1. 1.
  0317519 - FZU-D 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Prokeš, K. - Wand, T. - Andreev, Alexander V. - Meissner, M. - Honda, F. - Sechovský, V.
  Magnetic specific heat and magnetoresistance of URhSi.
  [Magnetické měrné teplo a magnetoresistance URhSi.]
  Journal of Alloys and Compounds. Roč. 460, 1-2 (2008), s. 47-53. ISSN 0925-8388
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: URhSi * calorimetry * ferromagnetism * magnetic measurements
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.510, rok: 2008

  Specific heat of a single crystalline URhSi was measured by a relaxation method in a temperature range 0.3–25 K in magnetic fields up to 8 T applied along the two of the principal axes. URhSi represent an itinerant ferromagnetic system with influence of spin fluctuations.

  Měrné teplo monokrystalu URhSi bylo měřeno relaxační metodou v teplotním oboru 0.3 – 25 K a v magnetických polích do 8 T orientovaných podél dvou základních os. URhSi představuje itinerantní feromagnet ovlivnovany spinovými fluktuacemi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167140