Počet záznamů: 1  

Evaluating the Stability of Feature Selectors that Optimize Feature Subset Cardinality

 1. 1. 0317506 - UTIA-B 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Somol, Petr - Novovičová, Jana
  Evaluating the Stability of Feature Selectors that Optimize Feature Subset Cardinality.
  [Vyhodnocení stability metod výběru příznaků, které optimalizují kardinalitu podmnožin příznaků.]
  Lecture Notes in Computer Science. Roč. 2008, č. 5342 (2008), s. 956-966. ISSN 0302-9743.
  [Joint IAPR International Workshops SSPR 2008 and SPR 2008. Orlando, 04.12.2008-06.12.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400750407; GA MŠk 1M0572; GA ČR GA102/07/1594
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2C06019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Feature selection * stability * relative weighted consistency measure * sequential search * floating search
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/RO/somol-evaluating the stability of feature selectors that optimize feature subset cardinality.pdf

  Stability (robustness) of feature selection methods is a topic of recent interest. Unlike other known stability criteria, the new consistency measures proposed in this paper evaluate the overall occurrence of individual features in selected subsets of possibly varying cardinality. The new measures are compared to the generalized Kalousis measure which evaluates pairwise similarities between subsets. The new measures are computationally very effective and offer more than one type of insight into the stability problem. All considered measures have been used to compare two standard feature selection methods on a set of examples.

  Stabilita (robustnost) metod výběru příznaků je jedno z aktuálních témat diskutovaných v současné době. Na rozdíl od jiných známých kriterií stability, nové míry consistence navržené v tomto článku vyhodnocují celkový výskyt jednotlivých příznaků ve vybraných podmnožinách příznaků ne nutně stejné kardinality. Nové míry stability jsou porovnány se zobecněnou mírou navrženou Kalousisem a vyhodnocující podobnost mezi dvěma vybranými podmnožinami. Nové míry jsou výpočetně velice efektivní a nabízejí široký pohled na problém stability. Všechny uvažované míry byly použity pro porovnání dvou standardních metod výběru příznaků na několika datových souborech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167131