Počet záznamů: 1  

Modes in Component Behavior Specification via EBP and their Application in Product Lines

 1. 1.
  0317137 - UIVT-O 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kofroň, Jan - Plášil, František - Šerý, O.
  Modes in Component Behavior Specification via EBP and their Application in Product Lines.
  [Módy ve specifikaci chování komponent v EBP a jejich aplikace v product lines.]
  Information and Software Technology. Roč. 51, č. 1 (2009), s. 31-41. ISSN 0950-5849
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400300504
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA201/08/0266
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: behavior specification * component modes * software product lines
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Impakt faktor: 1.821, rok: 2009

  The concept of software product lines (SPL) is a modern approach to software development simplifying construction of related variants of a product thus lowering development costs and shortening time-to-market. In SPL, software components play an important role. In this paper, we show how the original idea of component mode can be captured and further developed in behavior specification via the formalism of Extended Behavior Protocols (EBP). Moreover, we demonstrate how the modes in behavior specification can be used for modeling behavior of an entire product line. The main benefits include (i) the existence of a single behavior specification capturing the behavior of all product variants, and (ii) automatic verification of absence of communication errors among the cooperating components taking the variability into account. These benefits are demonstrated on a part of a non-trivial case study.

  Koncept software product lines (SPL) je moderní přístup k vývoji software, který zjednodušuje tvorbu příbuzných variant jednoho produktu. Snižují se tak náklady a čas potřebný k uvedení produktu na trh. V SPL hrají důležitou roli softwarové komponenty. V tomto článku ukazujeme jak lze původní představu o módech komponent zachytit a rozvinout pomocí specifikace chování ve formalismu Extended Behavior Protocols (EBP). Demonstrujeme také jak mohou být módy ve specifikaci chování použity k modelování celé product line. Hlavní výhody jsou (i) existence jedné specifikace chování popisující všechny varianty produktu, (ii) možnost automatické verifikace komunikace komponent s přihlédnutím k možným variantám. Tyto výhody diskutujeme ve světle netriviální případové studie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166862