Počet záznamů: 1  

Oscillatory interaction between O impurities and Al adatoms on Al(111) and its effect on nucleation and growth

 1. 1. 0317089 - FZU-D 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Polop, C. - Hansen, H. - Langenkamp, W. - Zhong, Z. - Busse, C. - Linke, U. - Kotrla, Miroslav - Feibelman, P.J. - Michely, T.
  Oscillatory interaction between O impurities and Al adatoms on Al(111) and its effect on nucleation and growth.
  [Oscilační charakter interakce mezi kyslíkovou nečistou a adatomem hliníku na Al(111) a její vliv na nukleaci a růst.]
  Surface Science. Roč. 575, 1-2 (2005), s. 89-102 ISSN 0039-6028
  Grant CEP: GA ČR GA202/01/0928
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: scanning tunneling microscopy * growth * nucleation * surface diffusion * density functional calculations * Monte Carlo simulations
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.780, rok: 2005

  A combined experimental and theoretical study shows that the presence of oxygen adsorbates influence all aspects of the early stages of homoepitaxial growth on Al(111). Possible scenarios for modified growth are investigated using kinetic Monte Carlo simulations. An oscillatory interaction is proposed to explain the behavior of the system.

  Kombinované experimentální a teoretické studium ukazuje, že přítomnost kyslíkových nečistot ovlivňuje všechny aspekty počátečních stadií Al(111) homoepitaxe. Možná scenária pro růst jsou vyšetřována pomocí kinetických Monte Carlo simulací. Oscilující interakce je navržena pro výklad pozorovaného chování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166831