Počet záznamů: 1  

Aphid parasitoids sampled by Malaise traps in the National parks of Thailand (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae)

 1. 1. 0316711 - BC-A 2009 RIV TH eng J - Článek v odborném periodiku
  Starý, Petr - Sharkey, M. - Hutacharern, C.
  Aphid parasitoids sampled by Malaise traps in the National parks of Thailand (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae).
  [Parazitoidi mšic odchycení do Malaiseho pastí v národních parcích Thajska (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae).]
  Thai Journal of Agriculture Science. Roč. 41, 1-2 (2008), s. 37-43. ISSN 0049-3589
  Grant ostatní:Framework of Research Funded by the NSF grant(US) DEB 0542864
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: aphids * parasitoids * biodiversity
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Aphidiine parasitoids of aphids sampled by Malaise traps in different environments in Thailand are reviewed and some faunal relationships are discussed. A new species, Areopraon thailandicum is described and Aphidius autriquei Starý, known previously only from central Africa, is reported from Thailand for the first time.

  Je podán přehled parazitoidů mšic odchycených pomocí Malaiseho pastí a jsou diskutovány jejich faunistické vztahy.Je popsán nový druh, Areopraon thailandicum.Aphidius autriquei Starý, dosud znám pouze ze střední Afriky, byl zjištěn poprvé v Thajsku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166549