Počet záznamů: 1  

Limbic Irritability, Neuronal Complexity and Smoking

 1. 1.
  0316543 - UPT-D 2009 CZ eng A - Abstrakt
  Svetlak, M. - Bob, P. - Černík, M. - Konečný, P. - Chládek, Jan - Svrček, M. - Kukleta, M.
  Limbic Irritability, Neuronal Complexity and Smoking.
  [Limbická iritabilita, neuronální komlexita a závislost na cigaretách.]
  Activitas Nervosa Superior. Roč. 50, č. 3 (2008), s. 85. ISSN 0001-7604.
  [International CIANS Conference 2008: Higher Brain Functions. 28.09.2008-02.10.2008, Smolenice]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: smoking * limbic irritability * stress * complexity * EDA
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  In the study a description of two groups (smokers, non-smokers) was performed using pointwise correlation dimension (PD2) calculated from electrodermal activity (EDA) that is influenced by limbic modulation. Smokers reported significantly more psychopathological symptoms and limbic irritability in comparison to nonsmokers. Results indicated increased neural complexity in the resting state in smokers in comparison to nonsmokers. These results present first supporting evidence for the hypothesis that heightened limbic irritability and neuronal complexity may present an important factor in the etiology of smoking.

  Studie porovnává dvě skupiny lidí (kuřáci, nekuřáci) na základě změn v limbickém systému. Tyto jsou analyzovány pomocí bodové korelační dimenze (PD2) počítané ze záznamu elektrodermální aktivity (EDA). U kuřáků se v porovnání s nekuřáky projevilo významně více psychopatologických symptomů a větší limbická iritabilita. Výsledky indikují zvýšenou neuronální komplikovanost u kuřáků v klidovém stavu v porovnání s nekuřáky. Podporují hypotézu, že zvýšená limbická iritabilita a neuronální komplexita mohou představovat významný faktor v etiologii kouření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166437