Počet záznamů: 1  

Speciation of arsenic in exfoliated urinary bladder epithelial cells from individuals exposed to arsenic in drinking water

 1. 1.
  0316400 - UIACH-O 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hernández-Zavala, A. - Valenzuela, O.L. - Matoušek, Tomáš - Drobná, Z. - Dědina, Jiří - Garcia-Vargas, G.G. - Thomas, D. J. - Del Razo, L.M. - Stýblo, M.
  Speciation of arsenic in exfoliated urinary bladder epithelial cells from individuals exposed to arsenic in drinking water.
  [Speciační analýza arzénu v exfoliovaných buňkách epitelu močového měchýře z moče osob exponovaných arzénem v pitné vodě.]
  Environmental Health Perspectives. Roč. 116, č. 12 (2008), s. 1656-1660. ISSN 0091-6765
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400310507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: arsenic species * drinking water * exfoliated human urinary bladder epithelial cells
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 6.123, rok: 2008

  This pilot study examined the feasibility of analyzing As species in cells that originate in the urinary bladder, a target organ for As-induced cancer in humans.

  Tato pilotní studie zkoumá možnosti speciační analýzy arzénu v buňkách pocházejících z močového měchýře, cílového orgánu arzénem indukované rakoviny u člověka.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166335