Počet záznamů: 1  

Impact of oxygen concentration on yields of DNA damages caused by ionizing radiation

 1. 1. 0316367 - UJF-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Václav - Davídková, Marie
  Impact of oxygen concentration on yields of DNA damages caused by ionizing radiation.
  [koncentrace kyslíku na výtěžky poškození DNA způsobených ionizujícím zářením.]
  Journal of Physics: Conference Series. Roč. 101, 012015 (2008), s. 1-4. ISSN 1742-6588.
  [Radiation Damage in Biomolecular Systems, RADAM'07. Dublin, 19.06.2007-22.06.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD202/05/H031; GA ČR GA202/05/2728
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: radiation damage to DNA * oxygen concentration * theoretical modeling
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  The aim of this work was to evaluate the influence of oxygen concentration on the water radiolysis process and subsequently on the yields of primary DNA damages caused by ionizing radiation.

  Cílem práce bylo ocenění vlivu koncentrace kyslíku na procesy radiolýzy vody a následně výtěžky primárních poškození DNA způsobených ionizujícím zářením.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166311