Počet záznamů: 1  

International study of factors affecting human chromosome translocations

 1. 1.
  0315938 - UEM-P 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sigurdson, A.J. - Ha, M. - Hauptmann, M. - Bhatti, P. - Šrám, Radim - Beskid, Olena - Tawn, E.J. - Whitehouse, C.A. - Lindholm, C. - Nakano, M. - Kodama, Y. - Nakamura, N. - Vorobtsova, I. - Oestreicher, U. - Stephan, G. - Yong, L.C. - Bauchinger, M. - Schmid, E. - Chung, H.W. - Darroudi, F. - Roy, L. - Voisin, P. - Barquinero, J.F. - Livingston, G. - Blakey, D. - Hayata, I. - Zhang, W. - Wang, Ch. - Benett, L.M. - Littlefield, L.G. - Edwards, A.A. - Kleinerman, R.A. - Tucker, J.D.
  International study of factors affecting human chromosome translocations.
  [International study of factors affecting human chromosome translocations.]
  Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. Roč. 652, č. 2 (2008), s. 112-121. ISSN 1383-5718
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05; GA MŽP SI/340/2/00; GA MŽP SL/740/5/03
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Chromosome translocations * FISH * Background frequency
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 2.363, rok: 2008

  Sixteen laboratories in North America, Europe and Asia contributed data on translocation frequencies measured in peripheral blood lymphocytes by fluorescence in situ hybridization (FISH) on 1,400 control individuals. Poisson regression models were used to assess the relation of translocations per 100 cell equivalents (CEs) with age, gender, race (Asian, Black, White) and smoking.

  Šestnáct laboratoří ze Severní ameriky, Evropy a Azie poskytlo data o frekvenci translokací, měřených v periferních lymfocytech u 1400 osob metodou fluorescence in situ hybridizace (FISH). Za použití modelů regresní statistické analýzy („poisson regression models“) byly hodnoceny vztahy mezi translokacemi (100 CE) a věkem, pohlavím, rasou (asijská, černá, bílá) a kouřením.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166004