Počet záznamů: 1  

Measurement of the shape of the boson transverse momentum distribution in p anti-p ---> Z / gamma* ---> e+ e- + X events produced at s**(1/2) = 1.96 TeV

 1. 1.
  0315696 - FZU-D 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Measurement of the shape of the boson transverse momentum distribution in p anti-p ---> Z / gamma* ---> e+ e- + X events produced at s**(1/2) = 1.96 TeV.
  [Měření tvaru rozdělení příčné hybnosti bosonů v p anti-p --> Z/gamma* --> e+e- + X případech produkovaných při s**(1/2)=1.96 TeV.]
  Physical Review Letters. Roč. 100, č. 10 (2008), 102002/1-10200/7. ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LA08047; GA MŠk 1P05LA257
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * Tevatron * boson
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.180, rok: 2008

  We present a measurement of the shape of the Z/gamma* boson transverse momentum (qT) distribution in ppbar -> Z/gamma* -> ee+X events at a center-of-mass energy of 1.96 TeV using 0.98 fb-1 of data collected with the D0 detector at the Fermilab Tevatron collider. The data are found to be consistent with the resummation prediction at low qT, but above the perturbative QCD calculation in the region of qT>30 GeV/c. Using events with qT<30 GeV/c, we extract the value of g2, one of the non-perturbative parameters for the resummation calculation. Data at large boson rapidity y are compared with the prediction of resummation and with alternative models that employ a resummed form factor with modifications in the small Bjorken x region of the proton wave function.

  Představujeme měření tvaru rozdělení příčné hybnosti (qt) Z/gamma* bosonů v p anti-p --> Z/gamma* --> e+e- + X případech s těžišťovou energií 1.96 TeV v 0.98 fb-1 dat nabraných D0 detektorem na fermilabském urychlovači Tevatron. Data jsou konzistentní s předpovědí resumace při nízkých qt, ale nad hodnotami z výpočtů poruchové QCD v oblasti qt > 30 GeV. Z případů s qt < 30 GeV jsme pro resumační výpočty získali hodnotu g2, jednoho z neporuchových parametrů. Data z oblasti s velkou rapiditou bosonů y byla porovnána s předpovědí resumace a jiných modelů používajících resumovaný form faktor s modifikacemi v oblasti s malými hodnotami Bjorkenova x protonové vlnové funkce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165823