Počet záznamů: 1  

Fast spectral fitting of hard X-ray bremsstrahlung from truncated power-law electron spectra

 1. 1.
  0315351 - ASU-R 2009 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Brown, J. C. - Kašparová, Jana - Massone, A.M. - Piana, M.
  Fast spectral fitting of hard X-ray bremsstrahlung from truncated power-law electron spectra.
  [Rychlé spektrální fitování tvrdého rentgenového záření emitovaného mocninnými elektronovými spektry.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 486, č. 3 (2008), s. 1023-1029. ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA ČR GP205/06/P135
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: sun flares * X-rays * gamma rays
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.153, rok: 2008

  Various approximate relations between electron and photon spectral indices are often used for energies both above and below electron low-energy cutoffs. We examine the form of the exact relationships and show that empirical approximations can be highly misleading especially at energies below the low-energy cutoff. We obtain simple analytical expressions for photon spectra from truncated power-law electron spectra for the non-relativistic Bethe-Heitler case and commonly used models. We show that below the low-energy cutoff constant spectral index forms are very poor approximations to accurate results, but that our analytical forms are a good match.

  Rentgenová spektra se běžně popisují pomocí mocninných fitů fotonových nebo elektronových spekter. Různé přibližné vztahy mezi sklonem elektronového a fotonového spektra se používají v energiích pod i nad nejnižší energií elektronů. Studiem přesných vztahů ukazujeme, že empirická přiblížení mohou být zavádějící zejména na energiích pod nejnižší energií elektronů. Získali jsme jednoduché vztahy pro fotonová spektra produkovaná mocninnými elektronovými spektry v nerelativistické případě a pro běžně užívané modely. Ukazujeme, že v energiích pod nejnižší energií elektronů přiblížení konstatního sklonu jsou velmi hrubá, kdežto naše analytické výrazy dávají dobrý odhad.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165575