Počet záznamů: 1  

Electro-mechanical impact system excited by a source of limited power

 1. 1. 0315329 - UT-L 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Půst, Ladislav
  Electro-mechanical impact system excited by a source of limited power.
  [Elektromechanický systém s rázy buzený zdrojem omezeného výkonu.]
  Engineering Mechanics. Roč. 15, č. 6 (2008), s. 1-10. ISSN 1802-1484
  Grant CEP: GA ČR GA101/06/0063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: mechanical oscillations * impacts * limited power of exciter * electro-mechanical interaction
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Electromechanical system with one degree of freedom in mechanical oscillating part and other degrees in rotation a electrical subsystems is investigated by means of numerical solution of derived equations in dimensionless form. The most important nonlinearities are impacts of the main body on the stiff but deformable stop. Other nonlinear effects are introduced into system by the force transformation from unbalance exciter with limited power into the oscillating subsystem and also by nonlinear magnetic flux in the driving electromotor. Presented numerical simulation was focused on the study of the influence of exciting unbalance level on the time histories of caused oscillations and of phase trajectories. The various responses were shown and discussed in examples.

  Numerickým řešením pohybových rovnic v bezrozměrovém tvaru byl zkoumán elektromagnetický systém obsahující mechanickou podsoustavu s jedním stupněm volnosti. Jsou uvažovány nelinearity v elektrickém obvodu, v mechanické podsoustavě (rázy) a ve vazbě mezi kmitající hmotou a vibrátorem konečného výkonu. Na příkladech je ukázán vliv rázu a velikosti buzení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165559