Počet záznamů: 1  

Ribotyping and whole-cell protein analysis of spirochetes isolated from arthropods in the Czech Republic

 1. 1.
  0315032 - UBO-W 2009 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Buňková, L. - Švec, P. - Halouzka, Jiří - Rudolf, Ivo - Němec, M.
  Ribotyping and whole-cell protein analysis of spirochetes isolated from arthropods in the Czech Republic.
  [Ribotypizace a analýza celobuněčných proteinů spirochét izolovaných z členovců v České republice.]
  Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Roč. 15, č. 2 (2008), s. 225-230. ISSN 1232-1966
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600930613; GA ČR GA206/03/0726
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Borrelia burgdorferi sensu lato * Czech Republic * ribotyping * whole-cell protein analysis * taxonomy
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.443, rok: 2008
  http://www.aaem.pl/pdf/15225.pdf

  Six Borrelia burgdorferi sensu lato isolates were recovered from Ixodes ricinus ticks and one strain of spirochete with uncertain taxonomic position isolated from Culex pipiens mosquito collected in the Valtice area (South Moravia, Czech Republic), as well as representative type strains, were further characterized by ribotyping and whole-cell protein fingerprinting. The ribotype patterns obtained with HindIII and EcoRV showed good correlations with the recently proposed genotypes and grouped each genospecies in a well-separated cluster. The whole-cell protein profiles of genospecies were more heterogenous than the ribotype patterns. The non-identified spirochetal strain was clearly separated from the Borrelia isolates in both methods thus prooving their good capacity to characterize Borrelia burgdorferi sensu lato strains.

  Šest izolátů Borrelia burgdorferi sensu lato získaných z klíštěte Ixodes ricinus a jeden kmen spirochéty dosud taxonomicky nezařazené z komára Culex pipiens na lokalitě Valtice (Jižní Morava, Česká republika) se podrobily ribotypizaci a analýze celobuněčných proteinů. Ribotypizační profily získané po štěpení enzymy HindIII a EcoRV vykazovaly shodu s nově navrženými genotypy a tvořily dobře odlišitelné skupiny. Analýza celobuněčných proteinů poskytovala variabilnější profily. Dosud nezařazený kmen komáří spirochéty tvořil separátní skupinu a odlišoval se od borrelií, což ukazuje, že obě metody se jeví vhodnými pro charakteristiku spirochétálních kmenů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165363