Počet záznamů: 1  

Trichostrongylus colubriformis rDNA polymorphism associated with arrested development

 1. 1. 0315027 - FGU-C 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Langrová, I. - Zouhar, M. - Vadlejch, J. - Borovský, M. - Jankovská, I. - Lytvynets, Andrej
  Trichostrongylus colubriformis rDNA polymorphism associated with arrested development.
  [Polymorfizmus rDNA Trichostrongylus colubriformis spojený s hypobiózou.]
  Parasitology Research. Roč. 103, č. 2 (2008), s. 401-403. ISSN 0932-0113
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: arrested development * polymorphism * rDNA
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.473, rok: 2008

  PCR was performed on the cistron of rDNA in the two groups of infective larvae Trichostrongylus colubriformis —the population with and without ability to undergo arrested development. General primers designed by Caenorhabditis elegans rDNA were used for the amplification of the rDNA cistron between genes 18S and 28S. Amplified fragments were digested by using a series of restriction endonucleases. Hinc II restriction profiles unique for each T. colubriformis populations were observed, and therefore enzyme Hinc II appears to be useful for the determination of populations with and without the ability to undergo arrested development

  PCR reakce byla provedena na cistronu rDNA u dvou skupin infekčních larev Trichostrongylus colubriformis - populace se schopností pozastavit vývoj a populace bez této schopnosti. Primery navržené pro rDNA Caenorhabditis elegans byly použity pro amplifikaci cistronu rDNA mezi geny 18S a 28S. Amplifikované úseky byly natráveny sérií restrikčních endonukleáz. U obou populací T. colubriformis byly po natrávení enzymem Hinc II sledovány unikátní profily. HincII by mohl být vhodným enzymem pro determinaci populací se schopností podstoupit hypobiózu a bez této schopnosti
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165358