Počet záznamů: 1  

Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif

 1. 1.
  0314484 - UGN-S 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Knejzlík, Jaromír - Rambouský, Zdeněk - Souček, Kamil - Staš, Lubomír
  Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif.
  [Druhá generace kuželových tenzometrických sond pro měření napětí horninového masivu.]
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 5, č. 3 (2008), s. 1-9. ISSN 1214-9705
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA105/06/1768
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: stress measurement * over - coring
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Compact conical strain gauge probe for borehole overcoring rock massif stress measurement (CCBO), based on experiences of K. Sugavara and Y. Obara, has been developed in Institute of Geonics ASCR from 2004. First generation of CCBO is equipped by simple electronic circuit which requires continuous communication with control computer in the course of measurement. Prototypes of this type probes are used for long term stress changes monitoring induced by longwall advancement in mine. Solving of continuous data communication through rotating drilling tool filled by wash water in course of over-coring is very difficult technical task, which is not possible to solve in terms of grant project. To avoid this problem a development of second generation of CCBO equipped by microprocessor and internal data logger was initialised. Simplified modification of CCBO is developed as a probe for long-term monitoring of rock massif stress changes (Compact Conical Ended Borehole Monitoring - CCBM).

  Kuželová tenzometrická sonda pro měření napětí horninového masivu metodou over-coring, vycházející z poznatků K.Sugavary a Y.Obary je vyvíjena v UGN AV ČR od roku 2004. Prvá generace byla vybavena jednoduchou elektronikou, která vyžadovala kontinuální komunikaci s počítačem pro sběr dat. Prototypy takových sond jsou používány pro dlouhodobá měření změn napětí masivu indukovaných postupem porubní fronty v dole. Řešení spojité komunikace se sondou přes rotující vrtný nástroj se ukázalo jako neschůdné. Proto byla vyvinuta 2. generace sond CCBO vybavená vestavěným zapisovačem dat. Zjednodušená varianta sond CCBO, označená jako CCBM, je vyvinuta pro dlouhodobá monitorování změn napětí horninového masivu. Je popsána konstrukce obou typů sond a metoda korekce chyb vyvážení tenzometrů a automatické kalibrace citlivosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164979