Počet záznamů: 1  

Global decomposition experiment shows soil animal impacts on decomposition are climate-dependent

 1. 1. 0313940 - BC-A 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Wall, D.H. - Bradford, M.A. - John, M.G.St. - Trofymow, J.A. - Behan-Pelletier, V. - Bignell, D.E. - Dangerfield, J.M. - Parton, W.J. - Rusek, Josef - Voigt, W. - Wolters, V. - Gardel, H.Z. - Ayuke, F. O. - Bashford, R. - Beljakova, O.I. - Bohlen, P.J. - Brauman, A. - Flemming, S. - Henschel, J.R. - Johnson, D.L. - Jones, T.H. - Kovářová, Marcela - Kranabetter, J.M. - Kutny, L. - Lin, K.-Ch. - Maryati, M. - Masse, D. - Pokarzhevskii, A. - Rahman, H. - Sabará, M.G. - Salamon, J.-A. - Swift, M.J. - Varela, A. - Vasconcelos, H.L. - White, D. - Zou, X.
  Global decomposition experiment shows soil animal impacts on decomposition are climate-dependent.
  [Globální dekompoziční experiment ukázal, že půdní živočichové jsou při rozkladných aktivitách závislí na klimatu.]
  Global Change Biology. Roč. 14, č. 11 (2008), s. 2661-2677 ISSN 1354-1013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: climate decomposition index * decomposition * litter
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 5.876, rok: 2008

  Soil animals increase decomposition rates in temperate and wet tropical climates, but have neutral effects where temperature or moisture constrains biological activity.

  Půdní živočichové zvyšují podíl na dekompozici v mírném a vlhkém tropickém klimatu, ale mají neutrální efekt na dekompozici v případech, kdy teplota a vlhkost omezují biologickou aktivitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164610