Počet záznamů: 1  

Restorian of outdoor plaster pavement floors in a medieval Czech castle

 1. 1. 0313933 - UTAM-F 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Slížková, Zuzana - Drdácký, Miloš
  Restorian of outdoor plaster pavement floors in a medieval Czech castle.
  [Restaurování venkovní mazaninové dlažby ochozu středověkého hradu.]
  Journal of Architectural conservation. Roč. 14, č. 3 (2008), s. 81-98 ISSN 1355-6207
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/06/1609
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: floor plaster * metakaoline modified mortar * medieval castle rampart * non-standard testing
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Substantial tests and analyses of an ancient exterior plaster floor at Karlštejn Castle in Bohemia have led to the design of a new material for replacing and repairing a historic mortar floor. The replacement material has a reasonably high degree of similarity and compatibility with an acceptable level of safety and reliability. The investigation used some non-standard testing methods developed for small-size specimens. In designing the new material, attention was paid to lime mortars with hydraulic admixtures and a metakaoline-modified mortar was finally recommended as the repair and replacement material.

  Článek popisuje rozsáhlé zkoušky a analýzy vnější mazaniny z hradu Karlštejna, které vedly k návrhu nového materiálu pro opravy a nahrazení historické mazaniny. Náhradní materiál vykazoval přiměřený stupeň podobnosti a kompatibility při požadované bezpečnosti a spolehlivosti. Při výzkumu bylo použito několik nestandardních zkušebních metod, vyvinutých pro zkoušení malých vzorků. Návrh nového materiálu studoval vliv přídavku hydraulických přísad a výsledná malta, vybraná a doporučená pro opravy je modifikovaná metakaolinem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164606