Počet záznamů: 1  

Nuclear organization of PML bodies in leukaemic and multiple myeloma cells

 1. 1. 0313832 - BFU-R 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kroupová, Jana - Harničarová, Andrea - Kůrová, Jana - Uhlířová, Radka - Kozubek, Stanislav - Legartová, Soňa - Hájek, R. - Bártová, Eva
  Nuclear organization of PML bodies in leukaemic and multiple myeloma cells.
  [Jaderná organizace PML tělísek v leukemických buňkách a buňkách mnohočetného myelomu.]
  Leukemia Research. Roč. 32, č. 12 (2008), s. 1866-1877. ISSN 0145-2126
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0978; GA MŠk(CZ) LC06027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: PML bodies * nuclear arrangement * leukaemic cells
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.390, rok: 2008

  The nuclear arrangement of promyelocytic leukaemia nuclear bodies (PML NBs) was studied in vitro after the cell treatment by all-trans retinoic acid (RA) in human leukaemia and cytostatics or gamma radiation in multiple myeloma cells. In addition, the influence of phorbol ester (PMA) on PML NBs formation was analyzed.

  Jaderné uspořádání promyelocytických leukemických tělísek (PML NBs) bylo studováno in vitro po ovlivnění lidských leukemických buněk all-trans retinovou kyselinou (RA) a buněk mnohočetného myelomu cytostatiky nebo gamma zářením. Byl sledován i efekt phorbolesteru (PMA) na utváření PML NBs.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164535