Počet záznamů: 1  

How inter-connected are citizens in society, and why does it matter?

 1. 1.
  0313614 - SOÚ 2009 CZ eng N - Článek v novinách
  Šafr, Jiří
  How inter-connected are citizens in society, and why does it matter?
  [Rozsah napojení v sítích a jaký to má význam?]
  Socioweb. Roč. 6, č. 7 (2008), s. 17-22. ISSN 1214-1720
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: social capital * access to social capital (ASC) * ego network
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/153_socioweb_7_08.pdf

  Představena je metoda měření egocentrické sociální sítě nazývaná poziční generátor. Respondenti jsou požádáni, aby uvedli, zda znají osobu s určitou pozicí v seznamu 18 profesí, které se lišší dle socioekonomického statusu. Na datech z výzkumu Sociální distance 2007 jsou vypočítány tři hlavní měřítka přístupu k sociálním zdrojům: rozsah sítě, nejvyšší dosažitelnost statusu a rozpětí sítě. Výsledky aplikace PG ukazují, že v současné české společnosti existují v přístupu k sociálnímu kapitálu rozdíly. Patrné jsou v rozsahu a významu kontaktů mezi skupinami (vzdělání, sociální třída EGP), přičemž zdroje v síti jsou dostupné zejména těm, kdo se sami vyznačují vyšším statusovým postavením. Navíc se ukazuje, že rozdíly v přístupu k sociálnímu kapitálu jsou ovlivněny životním cyklem, efekt věku je nelineární.

  The method of Position generator measuring egocentric social network is introduced. Respondents are asked whether they know a person holding a certain position in a list of 18 jobs which vary according to social status. Using the data from Social distance survey 2007 created by the PG three key measures are estimated that represent ‘access’ to social capital: Extensity, Upper Reachability, Range. The evidence from the implementation of PG method to measure access to social capital in the contemporary Czech Republic demonstrates that not all citizens are the same. There are clear differences in the level and importance of social contacts (education, social class EGP), and these tend to favour those with greater levels of economic and social resources. In addition, there is evidence of differences in access to social capital that occur through the life cycle where there is a distinct curvilinear effect.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164377

   
   
Počet záznamů: 1