Počet záznamů: 1  

Kulturalistický přístup k třídní analýze a relační paradigma stratifikace

 1. 1.
  0313610 - SOÚ 2009 CZ cze N - Článek v novinách
  Šafr, Jiří
  Kulturalistický přístup k třídní analýze a relační paradigma stratifikace.
  [Cultural Approach to Class Analysis and Relational Paradigm of Stratification.]
  Socioweb. Roč. 6, č. 6 (2008), s. 1-6. ISSN 1214-1720
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: social class * social stratification * culture
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/153_socioweb_6_08.pdf

  V třídní analýze se lze setkat se dvěma přístupy: tradičním konvenčním, zdůrazňujícím materiální - ekonomickou stránku sociální stratifikace, definuje třídu pozice na pracovním trhu a postavení v práci. Podstata kulturalistického přístupu se odvíjí jednak z weberiánské perspektivy, v níž mají hranice mezi statusovými skupinami symbolický charakter, a jednak z Bourdieuho konceptu „tříd na papíře" jako empirických shluků na základě podobného způsobu života. Opouští se pohled na třídy jako tzv. reálné kolektivity, zájem se přesouvá k výzkumu reprodukce hierarchií a nerovností skrze kulturu. K relacím v sociální struktuře odkazují dva mechanismy: princip homogenity, podle kterého příslušníci stejné třídy či její frakce mají podobné životní styly a princip homologie poukazující na to, že struktura prostoru životních stylů souzní s prostorem sociálních pozic.

  Two approaches are used within class analysis. The more traditional, conventional approach emphasizes the material-economic aspects of social stratification and defines class membership by position in the labor market and within workplace. The cultural approach is based on a Weberian perspective, with its symbolic boundaries between status groups, and on Bourdieu’s “classes on paper”— empirical clusters of people with similar lifestyles. Thus, the perspective on classes as real collectivities is abandoned. Instead, the reproduction of hierarchies and inequalities through culture is studied. Two mechanisms govern the relations within social structure: the principle of homogeneity (members of the same class or class fraction share similar lifestyles) and the principle of homology (the structure of the lifestyle space corresponds to the space of social positions).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164373

   
   
Počet záznamů: 1