Počet záznamů: 1  

Measurement of Capillary Length from 3D Confocal Images Using Image Analysis and Stereology

 1. 1.
  0313397 - FGÚ 2009 ES eng A - Abstrakt
  Janáček, Jiří - Saxl, Ivan - Mao, X. W. - Kubínová, Lucie
  Measurement of Capillary Length from 3D Confocal Images Using Image Analysis and Stereology.
  [Měření délek kapilár v 3D konfokálních obrazech pomocí obrazové analýzy a stereologie.]
  Focus on Microscopy. Valencia: University of Valencia, 2007. s. 71-71.
  [Focus on Microscopy FOM 2007. 10.04.2007-13.04.2007, Valencia]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: spo2 * 3D image analysis * capillaries * confocal microscopy
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie

  Analysis of 3D confocal images of blood capillaries by digital filters, segmentation and medial axis extraction is presented

  Tématem práce je analýza 3D konfokálních snímků krevních vlásečnic pomocí digitálních filtrů, segmentace a mediální osy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164228

   
   
Počet záznamů: 1