Počet záznamů: 1  

Electronic structure of Pu carbides: photoelectron spectroscopy

 1. 1. 0313294 - FZU-D 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Gouder, T. - Havela, L. - Shick, Alexander - Huber, F.
  Electronic structure of Pu carbides: photoelectron spectroscopy.
  [Elektronová struktura v karbidech plutonia: fotoelektronová spektroskopie.]
  Physica. B. Roč. 403, č. 5-9 (2008), s. 852-853. ISSN 0921-4526
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100100530
  Grant ostatní:EU(XE) RITA-CT-2006-026176
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: photoemission * electronic structure * plutonium
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.822, rok: 2008

  Valence-band photoelectron spectra of Pu2C3 and PuC0.85 reveal the same type of 5f features below the Fermi level as observed for majority of other Pu systems. They appear at the same energies (0–0.1, 0.5, and 0.85 eV) and their intensity is higher for Pu2C3 than for PuC0.85. They can be attributed to the 5f5 final-state multiplet originating in the 5f6 component of the ground state. The higher 5f occupancy (5.48) calculated in Pu2C3, explains its non-magnetic character.

  Studium fotoelektronových spekter Pu2C3 a PuC odhalilo stejný typ funkcí 5f pod hladinou Fermi, jak bylo pozorováno u většiny ostatních systémů Pu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164160