Počet záznamů: 1  

Single-step affinity purification of recombinant proteins using a self-excising module from Neisseria meningitidis FrpC

 1. 1.
  0313119 - MBU-M 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sadílková, Lenka - Osička, Radim - Šulc, Miroslav - Linhartová, Irena - Novák, Petr - Šebo, Peter
  Single-step affinity purification of recombinant proteins using a self-excising module from Neisseria meningitidis FrpC.
  [Jednokroková afinitní purifikace rekombinantních proteinů založená na samoštěpícím modulu proteinu FrpC bakterie Neisseria meningitidis.]
  Protein Science. Roč. 17, č. 10 (2008), s. 1834-1843. ISSN 0961-8368
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200520702; GA ČR GA310/06/0720
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: asp-pro bond * frpc * purification
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.115, rok: 2008

  We developed a self-excising tag allowing single-step affinity chromatography purification of untagged recombinant proteins. It consists of a 250 residue-long self-processing module of Neisseria meningitidis FrpC protein with a C-terminal affinity tag. N-terminus of the module is fused to the C-terminus of a target protein of interest. Upon binding of the fusion protein to an affinity matrix from cell lysate and washing out of contaminating proteins, site-specific cleavage of the Asp-Pro bond linking the target protein to the self-excising tag is induced by calcium ions. This results in release of the target protein with only a single aspartic acid residue added at the C-terminus, while the self-excising affinity tag remains trapped on the affinity matrix

  Anotace v českém jazyce Vyvinuli jsme samoštěpící kotvu umožňující jednokrokovou afinitní purifikaci rekombinantních proteinů. Sestává ze samoštěpícího modulu o velikosti 250 aminokyselinových zbytků, který byl izolován z proteinu FrpC bakterie Neisseria meningitidis a C-koncové afinitní kotvy. N-konec modulu je fúzován s C-koncem požadovaného proteinu. Po vazbě fúzního proteinu z buněčného lyzátu k afinitní matrici a odstranění kontaminujících proteinů je pomocí vápenatých iontů indukováno specifické štěpení mezi zbytky Asp-Pro spojujícími požadovaný protein a samoštěpící kotvu. To vede k uvolnění požadovaného proteinu nesoucího na svém C-konci pouze jeden aspartátový zbytek navíc, přičemž samoštěpící kotva zůstane zachycena na afinitní matrici
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164031