Počet záznamů: 1  

Význam počítačové gramotnosti a možnosti jejího zjišťování v rámci mezinárodního výzkumu PISA

 1. 1.
  0313083 - SOÚ 2009 CZ cze N - Článek v novinách
  Basl, Josef
  Význam počítačové gramotnosti a možnosti jejího zjišťování v rámci mezinárodního výzkumu PISA.
  [Computer literacy and how it is measured within the PISA international study.]
  Socioweb. Roč. 6, č. 9 (2008), s. 7-9. ISSN 1214-1720
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA ČR(CZ) GA403/06/1421
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: computer literacy * educational inequalites * PISA
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.socioweb

  Článek pojednává o problematice počítačové gramotnosti a uvádí základní aspekty, pomocí nichž bývá obvykle vymezována. Kromě zasazení tématu do kontextu sociálních nerovností je pozornost věnována empirickým údajům o úrovni počítačové gramotnosti v dospělé populaci v ČR a především možnostem zjišťování počítačové gramotnosti u patnáctiletých žáků v rámci mezinárodního projektu PISA.

  The article deals with computer literacy issue and explains basic factors used to characterize the concept. The topic is discussed in the context of social inequalities and the empirical evidence on computer literacy of adult population in the Czech Republic is presented. Main focus is on the OECD PISA project and the way of how computer literacy is measured within this survey is described.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163998

   
   
Počet záznamů: 1