Počet záznamů: 1  

There is no heterotic effect upon developmental stability in the ventral side of the skull within the house mouse hybrid zone

 1. 1.
  0312614 - ÚŽFG 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikula, Ondřej - Macholán, Miloš
  There is no heterotic effect upon developmental stability in the ventral side of the skull within the house mouse hybrid zone.
  [V hybridní zóně myší nedochází k heterotickému účinku na vývojovou stabilitu ventrální strany lebky.]
  Journal of Evolutionary Biology. Roč. 21, - (2008), s. 1055-1067. ISSN 1010-061X. E-ISSN 1420-9101
  Grant CEP: GA ČR GA206/06/0707; GA ČR GA206/08/0640
  Grant ostatní: Synthesys(XE) PL-TAF-1331; Synthesys(XE) PL-TAF-848
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: house mouse
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 3.471, rok: 2008

  We studied patterns of FA in the ventral side of the skull along a transect across the central-European portion of the hybrid zone between two house mouse subspecies, Mus musculus musculus and Mus musculus domesticus. We found that FA was not significantly different between introgression classes relative to differences between localities within those classes and that the within-class differences were much larger than differences between individual-signed asymmetries within localities. However, if year was added to the same analysis as another factor, FA was not significantly different among localities within the same introgression class. When individual asymmetries were plotted against individual hybrid indices, hybrids appeared more asymmetric than individuals from outside of the zone. Thus contrary to previous studies, we did not find lower FA indicating heterotic effect in hybrids for the traits studied. It is suggested that the impact of hybridization on FA in the ventral side of the mouse skull is negligible or overwhelmed by other factors.

  Studovali jsme FA ventrální strany lebky podél transektu napříč středoevropskou částí hybridní zóny mezi dvěma poddruhy domácích myší, Mus musculus musculus a M. m. domesticus. Nezjistili jsme statisticky průkazné rozdíly v FA mezi introgresními třídami vztaženými k rozdílům mezi lokalitami uvnitř těchto tříd, ale tyto rozdíly uvnitř tříd byly průkazně vyšší než individuální asymetrie v rámci lokalit. Pokud však do analýz byl přidán rok odchytu jako další parametr, rozdíly mezi lokalitami už nebyly signifikantní. Jestliže byly individuální asymetrie vyneseny proti individuálním hodnotám hybridního indexu, hybridi byli více asymetričtí než jedinci mimo hybridní zónu. Oproti předchozím studiím jsme tak nenalezli nižší hodnoty FA u zkoumané struktury naznačující heterotický efekt u hybridů. Naznačujeme, že dopad hybridizace na FA ventrální strany myší lebky je zanedbatelná nebo maskován jinými faktory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163628

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.