Počet záznamů: 1  

Effect of cyclization in predicting structure and properties of organic coatings

 1. 1.
  0312551 - ÚMCH 2009 RIV BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dušková, Miroslava - Levin, L. A. - Ďuračková, Andrea - Vlasák, P. - Valentová, H. - Dušek, Karel
  Effect of cyclization in predicting structure and properties of organic coatings.
  [Vliv cyklizace v predikci struktury a vlastností síťovaných organických povlaků.]
  Full Papers - FATIPEC 2008 - European Congres for Coating Scientists. Ghent: FATIPEC, 2008, s. 1-9.
  [FATIPEC Congress on Recent Innovations and Future Challenges for the Coatings and Inks Industries /29./. Ghent (BE), 09.06.2008-11.06.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: cyclization at network formation * polymer network structure * organic coatings
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  This paper deals with polymer network structure on molecular level in organic coatings and with the effect of cyclization on formation and properties of coatings. The relation between the experimentally determined extent of cyclization at the gel point as a function of dilution of crosslinking systems and the theoretically predicted final properties was studied. The equilibrium moduli of reference polymer networks with different degree of cyclization were experimentally verified.

  Publikace pojednává o stuktuře polymerních sítí na molekulární úrovni v organických povlacích a vlivu cyklizace na tvorbu a vlastnosti povlaků. Byly studovány vztahy mezi experimentálně stanovenými body gelace v závislosti na zředění síťujících systémů a mezi teoreticky předpovězenými výslednými vlastnostmi systémů. Rovnovážné moduly referentních systémů s nastaveným podílem elasticky neaktivních cyklů byly ověřeny experimentálně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163585

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.