Počet záznamů: 1  

Transport Characteristics of Multiple-Narcissus Impellers in Gas-Liquid Dispersions

 1. 1.
  0312523 - ÚCHP 2009 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zedníková, Mária - Moucha, T. - Linek, V.
  Transport Characteristics of Multiple-Narcissus Impellers in Gas-Liquid Dispersions.
  [Transportní charakteristiky vícemíchadlových konfigurací Narcissus v disperzích kapalina-plyn.]
  Proceedings. Dusseldorf: VDI - GVC, 2003, s. 527-534. ISBN 3-931384-45-4.
  [11th European Conference on Mixing. Bamberg (DE), 14.10.2003-17.10.2003]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: mass transfer * multiple-impeller vessel * mixing
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Gas hold-up, mixing intensity, volumetric mass transfer coefficient and power consumption are measured in a vessel of inner diameter 0.29 m equipped with one two and three Narcissus impellers on a common shaft, respectively. Water and 0.5 M solution of Na2SO4, which represent the limiting cases of coalescent and non-coalescent batch,respectively, are used as liquid phases. The dependencies of the volumetric mass transfer coefficient, gas hold-up and mixing intensity on total power consumption and superficial gas velocity are presented. The results are compared with transport characteristics measured for other impeller types previously.

  Zádrž plynu, intenzita promíchávání, objemový koeficient přestupu hmoty a příkon dodávaný do systému jsou měřeny v nádobě o vnitřním průměru 0.29m opatřené jedním, dvěma a třemi míchadly Narcissus. Jako kapalná fáze byly použity destilovaná voda a roztok síranu sodného, které reprezentují limitní případy koalescentních a někoalescentních vsádek. Prezentovány jsou závislosti zádrže plynu, intensity promíchávání a objemového koeficientu přestupu hmoty na příkonu a na postupné rychlosti plynu. Výsledky jsou porovnány s transportními charakteristikami jiných typů míchadel.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163567

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.