Počet záznamů: 1  

Evaluation of the possible proteomic application of trypsin from Streptomyces griseus

 1. 1.
  0312520 - UIACH-O 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Štosová, T. - Šebela, M. - Řehulka, Pavel - Šedo, O. - Havliš, J. - Zdráhal, Z.
  Evaluation of the possible proteomic application of trypsin from Streptomyces griseus.
  [Vyhodnocení možných proteomických aplikací trypsinu ze Streptomyces griseus.]
  Analytical Biochemistry. Roč. 376, č. 1 (2008), s. 94-102. ISSN 0003-2697
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: MALDI-TOF MS * Streptomyces griseus * trypsin
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.088, rok: 2008

  In this work, trypsin from Streptomyces griseus (SGT) was purified to homogeneity from pronase. The enzyme was evaluated in in-gel digestion of protein standards followed by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI–TOF) mass spectrometry (MS) analyses of the digests.

  V této práci byl z pronázy Streptomyces griseus čištěn trypsin. Enzym byl stanovován in-gel digescí standardních proteinů a analýzou digestů pomocí matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI–TOF) hmotnostní spektrometrie (MS).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163565