Počet záznamů: 1  

Forensic Dentistry - Identification from the Dentist's Point of View

 1. 1. 0312487 - UIVT-O 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Dostálová, T. - Eliášová, H. - Seydlová, M. - Pilin, A. - Hippmann, R. - Šimková, H. - Daniš, I. - Zvárová, Jana - Nagy, Miroslav
  Forensic Dentistry - Identification from the Dentist's Point of View.
  [Identifikace - forenzní stomatologie nebo stanovení DNA analýzou.]
  Prague Medical Report. Roč. 109, č. 1 (2008), s. 14-18. ISSN 1214-6994
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: dentistry * forensic dentistry * identification
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  The paper deals with an identification of missing persons based on a dental documentation. The procedure of the identification is presented in two case reports with a new possibility of electronic imaging called Dental Cross in comparison with classical dental doccumentation, which is officially used for identification of the missing persons by Interpol.

  Článek se zabývá identifikací pohřešovaných osob na základě zubní dokumentace. Postup identifikace je předveden na dvou případových studiích kde je využita nová možnost elektronické obrazové dokumentace zvané Zubní Kříž v porovnání s klasickou zubní dokumentací, která se oficiálně používá na identifikaci pohřešovaných osob Interpolem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163541