Počet záznamů: 1  

Palladium(II) Aryl-amido Complexes of Diphosphinoazines in Unsymmetrical PNP' Pincer-type Configuration

 1. 1.
  0312452 - ÚCHP 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Storch, Jan - Čermák, Jan - Pošta, Martin - Sýkora, Jan - Císařová, I.
  Palladium(II) Aryl-amido Complexes of Diphosphinoazines in Unsymmetrical PNP' Pincer-type Configuration.
  [Aryl-amidové komplexy palladia(II) s difosfinoaziny v nesymetrické klešťové PNP' konfiguraci.]
  Journal of Organometallic Chemistry. Roč. 693, č. 18 (2008), s. 3029-3034. ISSN 0022-328X. E-ISSN 1872-8561
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0554; GA ČR GA203/06/0738; GA MŠMT(CZ) LC06070
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: diphosphinoazines * pincer complexes * aryl-amido complexes
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.866, rok: 2008

  Square planar palladium(II) aryl-amido complexes of diphosphinoazines in monoanionic unsymmetrical PNP pincer-type coordination were prepared by reactions of phenyl-, o-tolyl-, or 2,6-dimethylphenyllithium with previously described chloro-amido complexes of diphosphinoazines having isopropyl, cyclohexyl and tert-butyl substituents on phosphorus atoms. The compounds were characterized by NMR showing free rotation around metal-aryl bond in the complexes; the presence of Cipso – Pd bond was detected by two-dimensional experiments. In addition to that, crystal and molecular structure of two complexes was determined by x-ray diffraction. In both structures the ligand trans to the amide nitrogen is well surrounded by substituents on phosphorus atoms, the phenyl complex showing significant interactions between two cyclohexyl hydrogen atoms and the pi-system of the phenyl ring.

  Byly připraveny čtvercově planární aryl-amidové komplexy palladia(II) s difosfinoaziny koordinovanými jako monoanionické nesymetrické klešťové PNP ligandy reakcí fenyl-, o-tolyl- nebo 2,6-dimethylfenyllithia s již dříve syntetizovanými chloro-amidovými komplexy difosfinoazinů majících isopropylové, cyklohexylové a tert-butylové substituenty na atomech fosforu. Sloučeniny byly charakterizovány NMR, která ukázala volnou rotaci kolem vazby aryl-kov; přítomnost vazby Cipso – Pd byla detekována dvoudimenzionálními experimenty. Dále byly pomocí rentgenové difrakce určeny krystalové a molekulové struktury dvou komplexů. V obou strukturách je ligand trans k amidovému dusíku dobře obklopen substituenty na atomech fosforu přičemž fenylový complex vykazuje významnou interakci mezi dvěma cyklohexylovými atomy vodíku a pi-systemem fenylového kruhu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163517

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.