Počet záznamů: 1  

Nestin Expression Reflects Formation, Revascularization and Reinnervation of New Myofibers in Regenerating Rat Hind Limb Skeletal Muscles

 1. 1.
  0312406 - FGU-C 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Čížková, D. - Soukup, Tomáš - Mokrý, J.
  Nestin Expression Reflects Formation, Revascularization and Reinnervation of New Myofibers in Regenerating Rat Hind Limb Skeletal Muscles.
  [Exprese nestinu odráží vývoj, revaskularizaci a reinervaci nových svalových vláken v průběhu regenerace svalů zadní končetiny potkana.]
  Cells Tissues Organs. Roč. 189, č. 5 (2009), s. 338-347. ISSN 1422-6405
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: intermediate filaments * muscle transplantation * muscle regeneration
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 3.322, rok: 2009

  This work provides a comprehensive view of expression and distribution patterns of the intermediate filament nestin in rat regenerating skeletal muscles after heterochronous isotransplantation. According to our results, nestin represents an ideal marker for the skeletal muscle regeneration, as its expression reflects processes of development, revascularization and reinnervation of new myofibers

  Tato práce poskytuje komplexní pohled na expresi a distribuci vláken nestinu v regenerujících kosterních svalech potkana po heterochronní isotransplantaci. Podle našich výsledků je nestin ideálním markerem pro regeneraci kosterních svalů, neboť jeho exprese reflektuje vývoj, revaskularizaci a reinervaci nových svalových vláken
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163478