Počet záznamů: 1  

Srovnání nerovností při přechodu na vysokou školu v České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku a Švédsku

 1. 1.
  0312302 - SOÚ 2009 CZ cze N - Článek v novinách
  Simonová, Natalie - Soukup, P.
  Srovnání nerovností při přechodu na vysokou školu v České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku a Švédsku.
  [Inequalities in the transition to a university education – A comparison of the Czech Republic, Switzerland, Germany, Poland and Sweden.]
  Socioweb. Roč. 6, č. 9 (2008), s. 9-11. ISSN 1214-1720
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA403/06/1241
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sociology of education * inequality * research
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.socioweb.cz

  Článek ukazuje vývoj vlivu socio-ekonomických, kulturních a genderových faktorů na reprodukci vzdělanostních nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v pěti zemích: České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku a Švédsku. Analýza navazuje na předchozí zjištění, nově je však rozvíjí ve dvou ohledech: 1) mezinárodním srovnáním a 2) aktualizací vývoje nerovností ve všech zmíněných zemích.

  This article shows the trends in the influence of socio-economic, cultural and gender factors in the reproduction of educational inequality in access to tertiary education in five countries: Czech Republic, Switzerland, Sweden, Germany and Poland. The analysis follows on previous research, but it also adds two new dimensions: 1) an international comparison, and 2) the most recent data on the trends in the inequality in all the aforementioned countries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163398

   
   
Počet záznamů: 1